Sedlčany - analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí jímacího území povodí Sedleckého potoka

Realizace: roky 2011 - 2012

Zadavatel

Město Sedlčany

Kontaktní osoba

Mobil

Mgr. Pavel Vančura

602 460 994