Sklárna Janštejn s.r.o. Analýza rizik staré ekologické zátěže

Realizace: roky 2012 - 2016

Objednatel:

Sklárna Janštejn, s.r.o.,    

Termín realizace:

Červen 2012 až říjen 2016

Kontaminanty:

C10-C40, PAU, BTEX, těžké kovy, fluoridy

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799

 

Připojené fotogalerie