Technický dozor při realizaci zakázky „Analýza rizik – ochrana podzemních vod Libušín“

Realizace: probíhá od roku 2011

Supervizní činnost

Kontaminanty

ClU, ropné látky

Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Bartošová
602 111 799