Vliv provozu bývalé firmy s. p. TRANSPA Žleby na podzemní vodu, řeku Doubravu a na lokální zdroje pitné vody – analýza rizik

Realizace: roky 2013 - 2014

Zadavatel:

SANGEO v.o.s.

Kontaktní osoba:

Dr. Ing. Jiří Marek

Mobil: 602 108 339