Vypracování III. etapy analýzy rizika ekolog. zátěží (lokality - Trutnov Město, Vrchlabí, Semily, Babí, Police nad Metují, Rudník, Vrchlabí - město, Hlinsko, Nová Paka)

Realizace: rok 2003

Zadavatel

Fond národního majetku české republiky

Kontaminanty

CLU, ropné látky, BTEX, PAU

Celkové dosavadní náklady

1,3 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339

Forma realizace

Hlavní dodavatel