Zpracování analýzy rizik bývalé skládky TKO v Nové Včelnici

Realizace: rok 2010

Zadavatel

Město Nová Včelnice

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Martina Doležalová

725 776 322