Zpracování analýzy rizik - skládka Orlík III

Realizace: roky 2016 - 2017

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Kontaminanty:

amonné ionty, CHSK-Cr, fosfor

Celkové náklady bez DPH:

118 510,00  Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Šíma
Mobil: 725 404 151