ČSAD Invest a.s. – Sanace na lokalitě ČS PHM v provozovně ČSAD Hradiště u Chebu

Realizace: roky 2014 - 2016

Zadavatel:

ČSAD Invest, a.s. Vsetín

Kontaminanty:

Ropné látky

Celkové náklady bez DPH

2,6 mil. Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994