Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o.

Realizace: roky 2012 - 2017

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

Ropné látky, BTEX

Celkové náklady bez DPH

1,9 mil. Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994