Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s. r. o. – veřejná zakázka malého rozsahu

Realizace: roky 2016 - 2018

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

průzkum zaměřen na NEL, BTEX, C10 –C40

Celkové náklady bez DPH:

182 478,50 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontakt:

Ing. Martin Zigo
mobil: 602 165 105