Ekologická sanace - Piletice. Likvidace ekologické zátěže v areálu bývalého skladu PHM vojenského letectva AČR v Pileticích

Realizace: rok 2009

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Kontaminanty:

Ropné látky, letecký petrolej

Celkové náklady bez DPH

11,7 mil. Kč

Forma realizace:

Sdružení BAUEKO Piletice (VZE, BAUSET CZ, a.s.)

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994