II. etapa sanačních prací u hangáru „F“ na Letišti Praha Ruzyně

Realizace: roky 2012 - 2020

Zadavatel

ČR – Ministerstvo financí

Kontaminanty

CLU, NEL

Celkové náklady bez DPH

4 787 987,- Kč

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kubizňák

Mobil 602 121 308

Forma realizace

Hlavní dodavatel

V rámci sanačních prací byly provedeny vrtné práce a instalace sanačních technologií. Provádí se sanace podzemní vody znečištěné ropnými a chlorovanými uhlovodíky, vč. bioremediace in-situ a průběžného sanačního monitoringu. V rámci realizace zakázky bylo vypracováno modelové řešení prouděn podzemních vod a transportu znečištění.