Likvidace ekologických následků úniku PHM ze dne 18.12.2007 na odstavné ploše v centru obce Břehy

Realizace: rok 2007

Zadavatel:

Obec Břehy

Kontaktní osoba:

Petr Štorek
Mobil: 602 135 073