Ochranné sanační čerpání na lokalitě ČS PHM Pardubice-Chrudimská společnosti BENZINA s.r.o.

Realizace: roky 2012 - 2014

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

Ropné látky, BTEX

Celkové náklady bez DPH

2 mil. Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Petr Štorek
Mobil: 602 135 073