Postsanační monotoring skládky Hodonín

Realizace: roky 2008 - 2013

Zadavatel

Krajský úřad Pardubického kraje

Kontaminanty

OCP, ropné látky

Celkové náklady

1,9 mil. Kč

Kontaktní osoba

Mobil

Jiří Unčovský

602 492 566

Forma realizace

Hlavní dodavatel