Provedení havarijního ochranného čerpání – lokalita ČS PHM Pardubice – Chrudimská

Realizace: roky 2010 - 2012

Zadavatel:

ALFA SYSTÉM s.r.o. Dobříč

Kontaminanty:

Ropné látky, BTEX

Celkové náklady bez DPH:

0,6 mil. Kč

Forma realizace:

Subdodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994