Realizace sanačních prací - ropné znečištění letecká základna Čáslav

Realizace: roky 2008 - 2010

Zadavatel

Česká republika - Ministerstvo obrany

Kontaminanty

Ropné látky, letecký petrolej

Celkové náklady

0,9 mil. Kč

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kubizňák, kontakt: 602 121 308

Forma realizace

Hlavní dodavatel