Sanace areálu čerpací stanice PHM Skuteč

Realizace: rok 1996

Zadavatel

KAUČUK Kralupy

Kontaminanty

Ropné látky

Celkové náklady

1,5 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Mgr. Pavel Vančura

602 460 994

Forma realizace

Hlavní dodavatel