Sanace areálu obchodního střediska (CHEMA Pardubice, AIM Mrzkovice)

Realizace: roky 1997 - 2002

Zadavatel

AIM Pardubice a FNM ČR

Kontaminanty

ClU

Celkové náklady

11 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Mgr. Pavel Vančura

602 460 994

Forma realizace

Hlavní dodavatel