Sanace areálu VADAS Pardubice

Realizace: roky 1993 - 1994

Zadavatel

KZT, s.r.o. Praha

Kontaminanty

ClU

Celkové náklady

3 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Mgr. Pavel Vančura

602 460 994

Forma realizace

Subdodavatel