Sanace areálu výrobce elektrické energie a tepla - Elektrárny Opatovice

Realizace: rok 1995

Zadavatel

Elektrárny Opatovice

Kontaminanty

ClU

Celkové náklady

0,8 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Mgr. Pavel Vančura

602 460 994

Forma realizace

Hlavní dodavatel