Sanace bývalé prádelny a čistírny Přelouč

Realizace: roky 2013 - 2015

Zadavatel:

Jiří Kubát, Břehy

Celkové náklady bez DPH:

39 674 726,31 Kč

Kontaminanty:

CLU (TCE,  PCE)

Forma realizace:

Vedoucí účastník sdružení

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799

Předmětem zakázky bylo odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalých chemických prádelen a čistíren Přelouč, která vznikla dlouhodobým provozem prádelny a chemické čistírny oděvů. Realizace spočívala v odtěžení kontaminovaných zemin a v sanaci podzemní vody a půdního vzduchu. Součástí díla bylo vybudování zasakovacích a jímacích drénů. V saturované zóně byla sanace realizována formou sanačního čerpání podzemní vody a její následné dekontaminace metodou stripování, které bylo doplněno o vybranou inovativní metodu. V rámci sanačních prací byly využity metody in-situ reduktivní dechlorace ClU.