Sanace bývalé prádelny Chrudim - Blehovsko

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

Mgr. Bc. Tomáš Grubner

Kontaminanty:

CLU, v malé míře C10-C40

Celkové náklady bez DPH:

39 094 107,30 Kč 

Forma realizace

Vedoucí účastník sdružení "Sdružení prádelna na Blehovsku - sanace"

Kontaktní osoba:

Jiří Unčovský
Mobil: 602 492 566

 

Připojené fotogalerie