Sanace bývalé prádelny Chrudim - Blehovsko

Realizace: roky 2013 - 2015

Zadavatel:

Mgr. Bc. Tomáš Grubner

Kontaminanty:

CLU, v malé míře C10-C40

Celkové náklady bez DPH:

39 829 107,43 Kč 
z toho plnění Vodní zdroje Ekomonitor
29 430 829,03

Forma realizace

Vedoucí účastník sdružení "Sdružení prádelna na Blehovsku - sanace"
(další účastníci sdružení - Geosan Group, a.s. a DEKONTA a.s.)

Kontaktní osoba:

Jiří Unčovský
Mobil: 602 492 566

Předmětem zakázky bylo odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé prádelny a čistírny Blehovsko, která vznikla dlouhodobým provozem prádelny a chemické čistírny oděvů.

Realizace spočívala v odtěžení kontaminovaných zemin a vybudování zasakovacích a jímacích drénů. V saturované zóně byla sanace realizována formou sanačního čerpání podzemních vod. Součástí zakázky byla kompletní likvidace kontaminovaných vod v objemu 237 000 m3. Kontaminované vody byly následně dekontaminovány metodou stripování, doplněnou o vybranou inovativní metodu. Při sanaci byly využity metody in-situ chemické oxidace a redukce.

Realizace zakázky sestávala mj. z těchto činnností:

  • projekční a přípravné práce
  • sanační práce, provoz sanační technologie
  • laboratorní práce
  • řízení a vyhodnocení prací
  • průzkumné a vrtné práce
  • nakládání s nebezpečnými odpady
  • ověření a aplikace inovativních sanačních metod
  • demoliční práce
  • stavební a zemní práce

 

 

 

Připojené fotogalerie