Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Realizace: probíhá od roku 2018

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

ropné látky (NEL, BTEX)

Celkové náklady bez DPH:

49 883 425,28 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel (vedoucí sdružení dodavatelů)

Kontakt:

Mgr. Hana Jambrichová
mobil: 727 803 247