Sanace průmyslového areálu DAKO-CZ Třemošnice

Realizace: roky 1995 - 2016

Zadavatel

DAKO-CZ Třemošnice

Kontaminanty

CLU, ropné látky,

Celkové náklady bez DPH

cca 6 mil. Kč

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Petr Kubizňák

602 121 308

Forma realizace

Hlavní dodavatel

V letech 2015 - 2016 probíhala zkrácená analýza rizik.