Sanace průmyslového areálu ENASPOL Velvěty a.s.

Realizace: roky 2002 - 2008

Zadavatel

ENASPOL Velvěty a.s. a FNM ČR

Doba realizace

2002 – 2008 (ukončen postsanační monitoring)

Kontaminanty

Ropné látky

Celkové náklady

15 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Marika Riedlová

725 002 626

Forma realizace

Hlavní dodavatel