Sanace průmyslového areálu ETA Proseč (nyní Ergotep)

Realizace: probíhá od roku 1996

Zadavatel

ETA Proseč (nyní Ergotep)

Kontaminanty

ClU

Celkové dosavadní náklady
(v současné době probíhá pouze sanační čerpání ze studny S-3 a vrtů HV-1 a HV-2)

cca 5 mil. Kč

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kubizňák, 602 121 308

Forma realizace

Hlavní dodavatel