Sanace průmyslového areálu Pilana Hulín, a.s.

Realizace: roky 1996 - 2004

Zadavatel

Pilana Hulín, a.s. a FNM ČR

Kontaminanty

ClU, ropné látky

Celkové náklady

65 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Jan Kašpar

602 128 869

Forma realizace

Subdodavatel