Sanace průmyslového areálu Rubena Hradec Králové, závod Náchod

Realizace: roky 2005 - 2015

Zadavatel

Rubena Hradec Králové, závod Náchod

Kontaminanty

ClU, ropné látky (sanace reziduální kontaminace)

Celkové dosavadní náklady

1,8 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Mgr. Pavel Vančura

602 460 994

Forma realizace

Hlavní dodavatel

Sanace nesaturované zóny probíhala v letech 2010-2013, sanace saturované zónyv letech 2014 - 2015. V letech 2016 - 2017 probíhá postsanační monitoring, při čemž v r. 2017 bude vyhodnocen postsanační monitoring za rok 2016 a navržen další postup.