Sanace průmyslového areálu (Tonava Úpice a Suchovršice)

Realizace: roky 1992 - 1998

Zadavatel

TONAVA Úpice

Kontaminanty

ClU

Celkové náklady

5 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Josef Drahokopil

602 460 991

Forma realizace

Hlavní dodavatel