Sanace průmyslového areálu VAGÓNKA Česká Lípa

Realizace: roky 1995 - 1999

Zadavatel

VAGÓNKA Česká Lípa a FNM ČR

Kontaminanty

ClU, ropné látky, těžké kovy

Celkové náklady

21,5 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Jan Kašpar

602 128 869

Forma realizace

Hlavní dodavatel