Sanace skládky Dolní Lipka

Realizace: roky 2013 - 2015

Zadavatel:

Pardubický kraj

Kontaminanty:

těžké kovy, C10-C40

Celkové náklady bez DPH:

4 088 603,46 Kč

Forma realizace:

člen sdružení (Bioanalytika)

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Šíma
Mobil: 725 404 151