Sanace skládky Lukavice

Realizace: roky 2009 - 2010

Zadavatel

Krajský úřad Pardubického kraje

Kontaminanty

NEL, kyselé asfaltové gudrony, zbytky z rafinace ropy

Celkové náklady

66 mil. Kč

Kontaktní osoba

Ing. Jan Kašpar; tel: 602 128 869

Forma realizace

Sdružení BAUEKO (VZE, BAUSET CZ, a.s.)
 

Připojené fotogalerie