Sanační a monitorovací práce v rámci havarijního úniku LTO ze dne 4.2.2006 na chatě PIANA Velká Úpa

Realizace: rok 2006

Zadavatel:

Jan Novák, Nymburk

Kontaktní osoba:

Petr Štorek
Mobil: 602 135 073