Sanační práce skladu chemikálií, špýcharu a studny - Zaječice

Realizace: rok 2011

Zadavatel

Ing. František Nepivoda

Kontaminanty

pesticidy

Celkové náklady

16 065 128,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Dagmar Bartošová  

602 111 799

Forma realizace

Hlavní dodavatel

 

Připojené fotogalerie