Sanační práce v rámci likvidace ekologických následků dopravní nehody ze dne 27.9.2005 na silnici I/35 u obce Cerekvice nad Loučnou

Realizace: rok 2005

Zadavatel:

ZŘUD – Masokombinát Polička a.s.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994