Sanační zásah v bývalém areálu Dřevotex Žamberk – LIDL ČR

Realizace: roky 2010 - 2011

Zadavatel

LIDL ČR

Kontaminanty

NEL, CLU

Celkové náklady

 1 100 000,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Jakub Eichler 

724 947 194

Forma realizace

Hlavní dodavatel