Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemních vod v areálu letecké základny LZ Čáslav

Realizace: roky 2014 - 2017

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Doba realizace:

2014 - 2017, akce pokračuje dle SOD

Kontaminanty:

ropné látky

Celkové náklady bez DPH:

1.775.012,00 Kč

Celkové náklady do 12/2016 bez DPH:

1.403.099,39

Kontaktní osoba:

Viktor Lajk
Mobil: 725 514 741