Průzkum skládky odpadů Přelouč

Realizace: rok 1995

Zadavatel: město Přelouč, v zastoupení MěÚ Přelouč

 ■ Kontaminanty

  • CLU

 ■ Kontaktní osoba

  • Mgr. Pavel Vančura, 602 460 994