Napojení areálu společnosti Pejskar & spol. s.r.o. na vlastní vodní zdroj

Realizace: rok 2010

Projektová dokumentace

Investor

Pejshar&spol. s.r.o. Police nad Metují

Obsah PD

Čerpání z vrtu, akumulace, úprava vody, čerpaní do provozu

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686