Rohoženecké Paseky

Realizace: rok 2008

Výkon zařízení

0,5 l/s

Kontaminanty

Rn222

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686