Skuteč - rekonstrukce a modernizace úpravny vod a čerpací stanice Sv. Anna

Realizace: roky 2008 - 2009

Projektová dokumentace

Investor          

Městské vodovody a kanalizace Skuteč

Obsah PD

Vrtaná studna, úpravna vody, čerpací stanice, usazovací nádrž, elektroinstalace, dálkový přenos dat

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686