Úprava povrchové vody pro koupaliště Riviéra

Realizace: rok 2013

Projektová dokumentace

Investor

Starez spol s.r.o. Brno

Obsah PD

Čerpání z řeky, úprava povrchové vody, akumulace, elektroinstalace

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686