Úprava vodohosp.stavby a technologie úpravy vody ke zvýšení její kvality a snížení přír. radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování obce Vysoký Chlumec a Víska

Realizace: rok 2010

Projektová dokumentace

 

Investor

Obec Vysoký Chlumec

Obsah PD

Úprava vody vč. akumulace, vodovodní řady, čerpání do spotřebiště, elektroinstalace

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686