Vodovod Hodonín

Realizace: roky 2008 - 2011

Projektová dokumentace

 

Investor

Obec Hodonín

Obsah PD

Vrtaná studna, úprava a akumulace vody, čerpání do spotřebiště, elektroinstalace

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686