Vodovod obce Borovno

Realizace: roky 2008 - 2010

Projektová dokumentace

Investor

JM Projekt s.r.o.

Obsah PD

Vrtaná studna, čerpání do úpravny vody, úprava a akumulace vody, čerpání do spotřebiště, elektroinstalace

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686