Využití akumulované vody z požární nádrže pro zásobování podniku technologickou vodou

Realizace: rok 2013

Investor

Mars Svratka a.s.

Kontaminanty

mikrobiologie

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686