Využití akumulované vody z požární nádrže pro zásobování podniku technologickou vodou

Realizace: rok 2013

Projektová dokumentace

 

Investor

Mars Svratka a.s.

Obsah PD

Čerpání z požární nádrže, stavební úpravy, technologie úpravny vody, elektroinstalace

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jiří Vala

602 132 686