Kanalizace a čistírna odpadních vod Ježov

Realizace: roky 2014 - 2015

 Objednatel:

Obec Ježov

 Kontaktní osoba:

 

 Petr Poul
 Mobil: 727 901 472

 Cena díla bez DPH:

 5.450.450 Kč bez DPH
 (Vodní zdroje EKomonitor spol. s r.o. - 5.390.450 Kč)
 Forma realizace

Vedoucí účastník sdružení "Sdružení Ježov"

 Stručný popis zakázky

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba gravitační splaškové kanalizace a ČOV dimenzované na 100 EO. Vybudovaná kanalizační síť podchycuje splaškové odpadní vody z domácností celého území obce a bezpečně je svádí na ČOV. Celková délka kanalizace je cca 1 178 m.

Prohlédněte si náš referenční list zde.

Připojené fotogalerie