Kanalizace a ČOV Ježov

Realizace: roky 2014 - 2015

 Objednatel

Obec Ježov

 Kontaktní osoba

 Mobil

 Petr Poul

 727 901 472

 Cena za provedení

 5 450 450,- Kč bez DPH
 Forma realizace

Vedoucí účastník sdružení "Sdružení Ježov"

 Stručný popis zakázky

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba gravitační splaškové kanalizace a ČOV dimenzované na 100 EO. Vybudovaná kanalizační síť podchycuje splaškové odpadní vody z domácností celého území obce a bezpečně je svádí na ČOV. Celková délka kanalizace je cca 1 178 m.

 

Připojené fotogalerie