Modernizace čistírny odpadních vod Spálov II

Realizace: roky 2016 - 2017

Zadavatel:

Městys Spálov

Cena bez DPH:

6 657 166,58  Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Stanislava Šedivá
Mobil: 724 237 649

Předmětem díla byla modernizace ČOV Spálov. V rámci modernizace byly vybudovány nové stavební objekty provozního domku a kalového hospodářství. Stávající nádrž ČOV byla rozdělena na dvě samostatné linky v rámci kombibloku. Veškerá nová technologie byla osazena do provozního objektu či sanovaných betonových nádrží denitrifikace, nitrifikace a dosazovacích nádrží. Byla provedena kompletní rekonstrukce elektročásti, rozvaděč je umístěn v provozním objektu. Z důvodu přístupu k měření odběru elektrické energie byl v oplocení vybudován nový elektroměrový pilíř a upravena trasa přípojky nn.

Informace viz též náš referenční list zde.

Připojené fotogalerie